คุณแม่ของ คุณชาญณรงค์ ถึงฝั่ง ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
  คุณแม่ของ พล.ร.ท.ประดิษฐ์ สำอางค์อินทร์ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
  คุณแม่ของ พล.ร.ท. นพพร วุฒิรณฤทธิ์ ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
  ยิงสลุต 17 นัด 'บิ๊กชีพ' ส่งมอบหน้าที่ ผบ.กร.ให้ 'บิ๊กโตน' บนเรือหลวงนเรศวร
  บิดาของภรรยา น.ต.ณรงค์ศักดิ์ กาญจนธานินทร์ รน. ถึงแก่กรรม  มารดาของ หลวงปู่พัลลภคุณปัญโญ (พล.ท.พัลลภ ลีละบุตร) ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
  พ.ต.อ.ไพศาล ไชยบุตร ถึงแก่กรรม
  บิดาของ พล.อ.สสิน ทองภักดี ได้ถึงแก่กรรมแล้ว
  พ.ต. อาณันย์ วัชโรทัย ถึงแก่กรรม
  พล.ต. รัชพล ภูคุ้มจันอัด ถึงแก่กรรม  สรุปผลการประชุม 19 มิ.ย. 58 - คณะกรรมการจัดงานเลี้ยงรุ่นนายเรือ 74
  มติจัดงานเลี้ยงรุ่นนายเรือ 74 วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2558
  คำสั่งคณะกรรมการจัดงานเลึ้ยงรุ่น นายเรือ ๗๔ ที่ ๑/๒๕๕๘
  การเตรียมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลนายเรือ ๗๔ ประจำปี ๒๕๕๗
  การประชุมคณะกรรมการนายเรือ ๗๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖  คณะกรรมการ ตท.1733 กำหนดจัดงานรุ่นประจำปี 2557 - 4 ตุลาคม 2557
  การประชุมคณะกรรมการ ตท.1733 เรื่องงานเลี้ยงรุ่น ตท.1733 ปี 2557
  สรุปผลการประชุมกรรมการรุ่น ตท. 1733 เมื่อ 27 มิถุนายน 2557
  ซ้อมใหญ่..DANCING..! สำหรับงานลีลาศ "ราตรีจักรดาว1733"
  ส่งรูปถ่ายครอบครัว ร่วมงาน "ราตรีจักรดาว 1733"