หน้าแรก

เว็บบอร์ดนายเรือ ๗๔

รายชื่อคณะกรรมการรุ่น

ทำเนียบรุ่น

ประกาศและระเบียบรุ่น

ติดต่อเรา

เว็บนี้เริ่ม 27 ก.ย. 2546

 

 

 

เว็บไซค์กลุ่มสังคมของศิษย์เก่านักเรียนนายเรือรุ่นที่ ๗๔ หรือ นายเรือ ๗๔ และเป็นโดเมนที่สองของเรา (โดเมนแรกคือ ThaiNavy74.Com) ที่จดทะเบียนใหม่ชื่อว่า NavalCadet74.Com ที่มีความหมายตรงกับคำว่า นายเรือ ๗๔ มากกว่า เนื้อหาส่วนใหญ่จะเก็บไว้ในเว็บบอร์ดเป็นหลัก และจะจัดทำหน้าเว็บเพจเฉพาะกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์เฉพาะอีกภายหลัง ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดติดตามต่อไปครับ

 

 

© copyright RTNA-74 - Web designed by .<NV>. Webmaster: info @ NavalCadet74.Com